Transport en Logistiek

Wegvervoerrecht CMR / AVC2002
Algemene voorwaarden
Deelmarktvoorwaarden
Vervoer gevaarlijke stoffen ADR / VLG
Verhuisrecht AVVV / AVBV
Opslag / PD / Warehousing
Expeditie
Personenvervoerrecht / Wp2000
Wegenverkeersrecht WVW / RVV

Lees verder

Activiteiten

· Juridische adviezen / procedures
· Legal scan van voorwaarden
· Verzekeringen / polisvoorwaarden
· Contracten opstellen / beoordelen
· Schadeprocedures
· Incassoprocedures
· Ondernemingsstructuur
· Reglementen
· Erkenningsregelingen

Lees verder

Historie

Advocatenkantoor Van den Akker bestaat sinds 1999, aanvankelijk onder alleen de naam Advocatuur Transport en Logistiek. Het kantoor was eerst gevestigd op de bedrijventerreinen "Goudse Poort" in Gouda en "Coenecoop" in Waddinxveen. In de periode 2010-2014 , toen advocaat Van den Akker wethouder was van Gouda, was het kantoor tijdelijk gesloten. In 2014 ...

Lees verder

Over de Advocaat

Sinds zijn middelbare schooltijd is advocaat mr. H.C. (Hans) van den Akker al betrokken bij het wegtransport. In zijn vrije tijd ...

Lees verder

Waarmee mogen wij u van dienst zijn ?

Ons kantoor is gespecialiseerd in het vervoerrecht, met name het recht betreffende het beroepsmatig vervoer van personen en goederen over de weg. Transportadvocaat mr. H.C. (Hans) van den Akker verleent advies en rechtsbijstand aan vervoerders of hun opdrachtgevers bij diverse juridische vraagstukken, waarmee zij worden geconfronteerd, zoals ladingschade, retentierecht, aansprakelijkheid, vertraging, verjaring, CMR, AVC2002, WVW, RVV, ADR, VLG, Wwg/Rwg, Wp2000.