Algemene voorwaarden gepubliceerd

Op 4 augustus 2016 zijn de algemene voorwaarden gepubliceerd op de website van ons kantoor, die van toepassing zijn op elke opdracht voor de juridische dienstverlening als advocaat. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de verdere professionalisering van onze advocatenpraktijk, die zoals bekend voornamelijk gericht is op het beroepsmatig

Nieuwe klachtenregeling gepubliceerd

Op 8 juli 2016 is de klachtenregeling van ons kantoor tot stand gekomen en gepubliceerd. De klachtenregeling is terug te vinden in het hoofdmenu op deze website onder de tab “Het kantoor”.

Samenwerking Van Riessen Advocaten

Met de installatie op 18 juni 2014 van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Gouda is een einde gekomen aan het wethouderschap van Hans van den Akker. Ingaande 20 juni 2014 is hij als advocaat een samenwerking aangegaan met het Goudse advocatenkantoor VAN RIESSEN ADVOCATEN, gevestigd aan het

CMR bestaat dit jaar 60 jaar

De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert op 6 en 7 oktober 2016 een congres naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het CMR verdrag. Het CMR regelt de aansprakelijkheid van de wegvervoerder in het grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg. Zie: International Conference 60 years CMR

Advocatenpraktijk wordt weer voortgezet onder eigen naam.

Per 1 april 2016 is een einde gekomen aan een goede en prettige samenwerking met Van Riessen Advocaten te Gouda en wordt de advocatenpraktijk weer voortgezet onder de oorspronkelijke naam Advocatenkantoor Van den Akker. Daardoor zijn ook enkele contactgegevens gewijzigd. Zie daarvoor de contactgegevens onder aan deze pagina. Het kantoor

Van den Akker opnieuw beëdigd als advocaat

Op zijn verzoek is mr. Hans van den Akker op 25 april 2014 opnieuw beëdigd door de rechtbank Den Haag tot advocaat. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en de daaropvolgende politieke ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat Van den Akker geen tweede termijn als wethouder van Gouda

Advocatenkantoor gesloten

Ingaande 1 juni 2011 is mr. H.C. van den Akker op eigen verzoek formeel geschrapt van het tableau van advocaten, nadat reeds eerder de advocatenpraktijk is beëindigd in verband met de uitoefening van de functie van wethouder van de gemeente Gouda. Dit brengt met zich mee, dat Van den Akker

E-mailadres gewijzigd

Het jarenlang gebruikte e-mailadres h.c.vandenakker@etl.nl is komen te vervallen en kan niet meer worden gebruikt. Verzenders van e-mail worden vriendelijk verzocht hun mail voortaan te verzenden aan één van de volgende e-mailadressen: h.c.vandenakker@xs4all.nl atl@xs4all.nl info@transportadvocaat.com info@advocatenkantoorvandenakker.nl

Geen nieuwe zaken

In verband met de benoeming van mr. H.C. van den Akker tot wethouder financiën en economische zaken van de gemeente Gouda op 27 april 2010 zal het kantoor geen nieuwe dossiers meer in behandeling nemen. Lopende dossiers en procedures zullen – afhankelijk van de stand van zaken in het dossier

Herziene website

Op vrijdag 27 november 2009 is ter gelegenheid van het najaarscongres van de FOSAG de geheel herziene website van Advocatenkantoor Van den Akker op internet gezet. Regelmatig zullen hier nieuwsberichten verschijnen omtrent rechterlijke uitspraken die voor cliënten van het kantoor van belang zijn.

Bel nu voor juridisch advies en rechtsbijstand: +31 (0) 182 - 76 15 24

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen voor allerhande andere juridische vragen.
Het eerste telefonische gesprek is gratis !