OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wie is advocaat Hans van den Akker?

Sinds zijn middelbare schooltijd is advocaat mr. H.C. (Hans) van den Akker al betrokken bij  het wegtransport. In zijn vrije tijd hielp hij in de onderneming van zijn vader bij het opstellen van douane- en vervoersdocumenten en bij het in- en uitklaren en van wagenladingen aan de landsgrenzen. Tijdens zijn militaire dienstplicht is hij opgeleid tot wegtransportofficier.

In 1980 studeerde Van den Akker af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de bedrijfsjuridische- en privaatrechtelijke studierichting met het vervoerrecht als keuzevak. Aansluitend was zijn eerste baan als jurist die van secretaris juridische zaken bij de toenmalige KNVTO (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen, thans KNV: Koninklijk Nederlands Vervoer geheten).

In 1988 werd hij hoofd juridische zaken van NOB-Wegtransport in Rijswijk. Na de fusie met Wegvervoer CVO in 1993 waaruit Transport en Logistiek Nederland is ontstaan, bleef  Van den Akker nog tot 1998 bij TLN werkzaam als beleidsmedewerker strategie en beleid juridische zaken om vervolgens over te stappen naar de advocatuur.

Op 1 mei 1999 richtte hij onder de naam Advocatuur Transport en Logistiek zijn advocatenkantoor in Gouda op. Vanaf eind 2003 werden ook leden van de de ondernemersorganisatie in de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche, Koninklijke OnderhoudNL , (voorheen FOSAG),  onder de naam Advocatenkantoor Van den Akker bijgestaan op enkele aspecten van het bouwrecht, met name het vastgoedonderhoud en aanneming van werk, aanvankelijk vanuit Gouda, vanaf 2005-2010 vanuit Waddinxveen.

Door zijn benoeming tot wethouder van Gouda in 2010 heeft Van den Akker zijn advocatenpraktijk noodzakelijkerwijs tot  juni 2014 niet kunnen uitoefenen. Na afloop van die periode is de advocatenpraktijk weer opgepakt, aanvankelijk vanuit het Goudse advocatenkantoor Van Riessen Advocaten en Mediators, vanaf 1 april 2016 vanuit de eigen locatie in Gouda en opnieuw onder de naam Advocatenkantoor Van den Akker.

Bel nu voor juridisch advies en rechtsbijstand: +31 (0) 182 - 76 15 24

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen voor allerhande andere juridische vragen.
Het eerste telefonische gesprek is gratis !